fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződés (ASZF) a vendegszerzes.com weboldal használati és a szolgáltatás és/vagy termék megrendelési feltételeiről.

 

1. A honlap és a webáruház üzemeltetője:

A West Herald Betéti Társaság (Székhely: 2310, Szigezstentmiklós, Bíró Lajos utca 105.; Adószám: 29092284-2-13; Cégjegyzékszám: 13-06-067967)

 

2. A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja:

A weboldalon kezdeményezett megrendelés azaz a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A megrendelés elküldésével a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.
Az ajánlatban szereplő termék/szolgáltatás díj minden esetben belföldi banki átutalással való fizetésre vonatkozik. Más fizetési módok esetén a banki költségek a megrendelőt terhelik.

A megrendelt termékeket és szolgáltatásokat az üzemeltető elektronikus formában szállítja, azaz a szolgáltatáshoz, szolgáltatás megrendeléshez kapcsolódó dokumentumokat vagy egyén elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor a rendszer által automatikusan létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “fiókom” oldalon.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

 

3. Fizetési feltételek:

Bankkártyás fizetés esetén sikeres tranzakció után a szolgáltatás iénybevételéhez szükséges dokumentáció azonnal letöltető.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki átutalással való fizetési mód esetén a megrendelés után automatikusan, e-mailben díjbekérőt küldünk 5 napos fizetési határidővel.
Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjáig nem érkezik meg, az üzemeltető további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végéig sincs rendezve a díj úgy a megrendelés automatikusan törlésre kerül. Mindezeken túl az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető megrendelőket teljes mértékben kizárja a weboldal megrendelői köréből.

 

4. Elállási jog:

A megrendelt honlapkésztés és egyéb marketing szolgáltatások nyújtása a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készülnek, melynek megrendelése esetén a megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.).

 

5. Jótállás:

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

 

6. Szavatosság:

A megrendelhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumok elektronikus formában vannak. Ha a letöltendő dokumentumok a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

 

7. Panaszkezelés:

Írásban az üzemeltetőnél: hello@vendegszerzes.com e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt legkésőbb 30 munkanapon belül kivizsgáljuk és kezeljük.

Amennyiben a megrendelő nem elégedett a panaszkezeléssel, felkeresheti: a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet: Pest Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2/240.

illetve fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Szigetszentmiklósi Járási Hivatal, 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.

 

8. Felelősség kizárása:

Marketing szolgáltatások során átadott technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az üzemeltető semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az átadott tapasztalatok és bemutatottak módszerek megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

 

9. Záró rendelkezések:

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.